Bankomaty

Skorzystaj z 4500 bezpłatnych bankomatów w Polsce. Nie ma ukrytych kosztów i limitów. Sprawdź, gdzie znajdziesz swój najbliższy bankomat.

Cash is King

Skorzystaj z 4500 bezpłatnych bankomatów w Polsce. Nie ma ukrytych kosztów i limitów. Sprawdź, gdzie znajdziesz swój najbliższy bankomat. Wiemy, że gotówka zawsze się przydaje i często nic jej nie zastąpi. Dzięki karcie My Płacimy możesz wypłacać swoje środki bez limitów, do wysokości salda na rachunku płatniczym karty. Wypłaty w sieci bankomatów ING i Planet Cash są bezpłatne; w pozostałych bankomatach na terenie Polski opłata jest stała i wynosi 9 zł.

Bezpłatnie

Wszędzie

Korzystaj z bankomatów

FAQ

Dzienny limit wypłat z bankomatu wynosi 5.000 zł. Jest to również limit wypłaty jednorazowej.

Nie ma limitów wypłat miesięcznych, z zastrzeżeniem limitu dziennego, który wynosi 5.000 zł. Wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash są bezpłatne, bez względu na wysokość dziennych lub miesięcznych wypłat.

My Płacimy wydaje karty, które mogą być użytkowane wyłącznie na terenie Polski. W celu wykorzystania środków za granicą należy zasilić portfel wirtualny, np. Revolut i korzystać z karty wydanej przez operatora portfela.

Wypłaty z bankomatów, a także operacje płatnicze, wpłaty oraz saldo dostępnych środków, można sprawdzić z aplikacji mobilnej, w której widoczny jest rachunek płatniczy karty. Biuro Obsługi Klienta My Płacimy pomaga w instalacji i konfiguracji aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna. Dodatkowo dla kart dedykowana jest specjalna strona internetowa, na której można sprawdzić historię transakcji płatniczych, wypłat oraz saldo.

Wypłata z bankomatów znajdujących się w Polsce, poza siecią ING i Planet Cash, kosztuje 9 zł za każdą transakcję, bez względu na jej wysokość. W sytuacji, gdy bezpłatne bankomaty nie znajdują się w pobliżu, należy przemyśleć wypłatę lub wypłacić większą kwotę jednorazowo.

W przypadku zatrzymania karty przez bankomat należy zgłosić się na infolinię My Płacimy lub ING w celu wyjaśniania powodu blokady. W przypadku nieuzasadnionej blokady My Płacimy wyda nową kartę.

Karta jest personalizowanym instrumentem płatniczym, więc tylko jej użytkownik może się nią posługiwać. Wypłata z bankomatu przez inną osobę może być potraktowana jako bezpodstawne użycie i niedochowanie należytej staranności i wymaganej ostrożności, zwłaszcza, jeśli do podjęcia gotówki potrzebny jest PIN.

Karta jest ważna przez 3 lata. Data końcowa jest zapisana na karcie. Po upłynięciu tego terminu wydawana jest bezpłatnie nowa karta.

Zrób pierwszy krok

Wypełnij prosty formularz i zdobądź kartę.