Opłaty za usługi płatnicze

1.       Wydanie karty

29 PLN lub 0 PLN*

2.       Miesięczna opłata za użytkownie karty

 19 PLN lub 0 PLN*

3.       Prowizja od transakcji bezgotówkowych

 bez opłat

4.       Prowizja od wypłat gotówki w PLN:

 

– w bankomatach ING i Planet Cash

 bez opłat

– w ramach usługi cashback

 bez opłat

– pozostałe wypłaty w PLN

 9 PLN

5.       Wpłaty gotówkowe do wpłatomatu ING i Planet Cash w PLN

 0,3% wpłacanej kwoty

6.       Opłata za przelew środków z rachunku karty z tytułu zwrotu środków pozostających na rachunku karty po rozwiązaniu umowy

 3%

  1. Opłata za wydanie karty jest pobierana z dołu poprzez potrącenie środków z rachunku karty. Zwrot opłaty z tytułu odstąpienia od umowy jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy koperta z kartą nie została otwarta lub uszkodzona a karta nie będzie aktywowana.
  2. Miesięczna opłata za kartę jest naliczana z góry za każdy miesiąc, w którym karta jest aktywna. Opłata jest pobierana z rachunku karty. W przypadku braku środków na rachunku karty, My Płacimy posiada prawo do zablokowania karty i rozwiązania umowy.
  3. Nie podlegają opłatom transakcje płatnicze bezgotówkowe opisane w regulaminie kart.
  4. Karta przeznaczona jest wyłącznie do wypłat gotówki w PLN na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłaty ograniczone są limitem ustalonym w trakcie rozmowy weryfikacyjnej lub kolejnej zmiany limitów.
  5. Opłata za wpłaty do wpłatomatów ING i Planet Cash są pobierane z rachunku karty.
  6. Opłata za przelew środków z rachunku karty po rozwiązaniu umowy jest pobierana z środków pozostających na rachunku karty.

*Oferta specjalna – brak opłat za wydanie i utrzymanie karty dla osób, które zgłoszą chęć podjęcia pracy i wypełnią formularz.