Work booking

Planując swój czas, zaplanuj pracę, którą możemy Ci wskazać. Za przyjęcie pracy otrzymasz dodatkową gratyfikację – przed jej rozpoczęciem.

Dla kogo gratyfikacja?

Gratyfikacja jest Twoim wynagrodzeniem za przyjęcie oferty pracy, wypłacanym jeszcze przed jej podjęciem. Natomiast wynagrodzenie za pracę otrzymasz bezpośrednio od swojego pracodawcy, z którym zawrzesz umowę. Otrzymanie gratyfikacji jest uwarunkowane zobowiązaniem się do pracy w określonym przedziale godzin.

Gratyfikacja

Czas pracy

Zgłoś chęć pracy

Prosimy o wybór początku okresu dyspozycyjności.
Prosimy o wybór końca okresu dyspozycyjności.
Prosimy o wybór rodzaju pracy. Dokładne stanowiska i zakres obowiązków będzie określony w ofertach pracy.
Prosimy o wybór preferowanego województwa miejsca pracy. Obecnie możemy oferować pracę tylko w wybranych województwach. Dokładne miejsca zostaną przedstawione w ofertach pracy.
Prosimy o podanie dodatkowych, ważnych informacji.

Wysyłając zgłoszenie zgadzasz się z nasza polityką prywatności.

FAQ

Gratyfikacja jest wynagrodzeniem płaconym Tobie przez My Płacimy, za zobowiązanie się do zawarcia umowy o pracę na zaakceptowanych przez Ciebie warunkach.

Gratyfikacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez pracodawcę, że zawarł z Tobą umowę. Również Ty możesz przekazać nam taką informację.

Przesyłamy informacje o możliwości zatrudnienia przy prostych pracach na terenie Polski, zależnie od Twoich preferencji zapisanych w formularzu zgłoszeniowym i dodatkowych informacjach o Tobie.

Nie musisz przyjmować ofert pracy, które otrzymasz. Jest to tylko propozycja a szczegółowe warunki uzgadniasz bezpośrednio z pracodawcą.

Gratyfikację możesz otrzymać w miesiącu poprzedzającym podjęcie pracy, a nawet kilka miesięcy przed rozpoczęciem pracy, jeśli pracodawcy będzie zależało na Twoich kwalifikacjach w szczególnie ważnych okresach dla firmy. W ten sposób możesz zaplanować sobie korzystną pracę na cały rok.

Gratyfikacja to Twoje zabezpieczenie od przyszłego pracodawcy. Zachowujesz ją w przypadku podjęcia pracy oraz w przypadku, gdy pracodawca zrezygnuje z zatrudnienia Cię.

Od wysokości gratyfikacji pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12%. My Płacimy wysyła Ci także roczne rozliczenie podatku.

Wypłata gratyfikacji następuje na rachunek płatniczy karty My Płacimy, którą otrzymasz za darmo w przypadku przyjęcia oferty pracy.

Więcej pytań?

Skontaktuj się nami